Những Câu Nói Tiếp Nghị Lực Từ Tony Robbins – Huấn Luyện Viên Của Tống Thống Bill Clinton

Một trong những người đem lại niềm cảm hứng lớn để AZLifeMastery ra đời chính là diễn giả Tony Robbins, một con người thực sự tuyệt vời, ông xuất thân với vị thế không phải là một gia đình giàu có hay có những bệ đỡ hoàn hảo. Tuy nhiên ông đã vươn lên từ … Đọc Tiếp