Danh sách mã ngân hàng SWIFT/BIC code – Tên Tiếng Anh Quốc Tế Của Ngân Hàng Việt Nam

Ngân hàng là nơi lưu trữ, giao dịch tiền và tiền thì ai trong chúng ta cũng cần để phục vụ cuộc sống, sẽ có những khi bạn cần thông tin của ngân hàng để gửi nhận tiền, giao dịch. Đặc biệt là những ai có công việc với các đối tác nước ngoài thì … Đọc Tiếp